Βασική μας προτεραιότητα η παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων

Ποιότητα ΤΟ ΜΑΡΚΑΤΙ

Το «Μαρκάτι» αποτελεί το σήμα κατατεθέν της υπερσύγχρονης επιχείρησης, η οπoία είναι πιστοποιημένη με ΙSO και φροντίζει για την παραγωγή αγνών προϊόντων. Έχοντας βασική προτεραιότητα την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων η εταιρεία τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας με πιστοποιητικά  ISO 22000